Requisits legals per a ser mediador

NOTICIASEstar en possessió d'una titulació universitària oficial, estar col·legiat / a al col·legi professional corresponent o pertànyer a una associació de l'àmbit de la mediació, acreditada pel departament competent en matèria de dret civil, o prestar serveis com a mediador / a per a l'Administració. (Art. 3.1 Llei 15/2009, de l'22 de juliol, de mediació en l'àmbit de dret privat. DOGC núm. 5432, de 30.7.2009).

D'acord amb l'article 11.2 de la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils, el mediador ha d'estar en possessió de títol oficial universitari o de formació professional superior, i la realització d'un o més cursos específics impartits per institucions degudament acreditades tindran validesa per a l'exercici de l'activitat mediadora en qualsevol part del territori nacional.

La formació ha d'estar homologada pel Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya i pel Ministeri de Justícia, i el mediador ha d'estar inscrit en els registres oficials.

El nostre despatx pretén oferir solucions a les necessitats procedimentals presents i futures, que fan de la mediació, un requisit previ per a exercir determinades accions judicials, segons la Llei 9/2020, i l'avantprojecte de llei de mesures d'eficiència processal, i comptar amb formació específica i actualitzada que permeti trobar solucions pactades a les divergències i conflictes.

COMENTARIS


Ràpidament notes la tranquil·litat que et donen a l'estar en mans de bons professionals i amb un tracte immillorable. 100% recomanable.

Ivan Borràs

SOL·LICITAR CONSULTA

 
 

Et vam escoltar, et respectem i et guiem per obtenir una solució. 
 

Confirmo que he llegit la declaració de privacitat i els termes d'ús del lloc web i accepto rebre en el futur comunicacions via correu electrònic. *
 
  • Carrer de Mossèn Cinto Verdaguer 32, 1D
    08740 Sant Andreu de la Barca
  • (+34) 654509819
  • llallapepa@icab.cat
COPYRIGHT © 2021 LLALLAPEPA ABOGADOS | DECLARACIÓ DE PRIVADESA | AVÍS LEGAL | POLÍTICA DE COOKIES | TERMES D'ÚS
Amb el suport de: